Laboratorium Wzorcujące
„Wzorcowanie to nasza pasja”

Ankieta badania poziomu zadowolenia Klienta


Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Deklarujemy, że wyniki ankiety będą wnikliwie analizowane przez kierownictwo Laboratorium firmy ARKOM w celu ciągłego doskonalenia naszej działalności.

1. Jakie znaczenie dla Państwa przy wyborze laboratorium ma jego akredytacja?

2. Z jakich źródeł uzyskują Państwo wiedzę na temat naszych usług?3. Prosimy o podanie ilości przyrządów pomiarowych wzorcowanych w naszym Laboratorium w ciągu roku:

4. Jak oceniają Państwo nasze usługi?

Jakość wykonywanych usług

Neutralnie

Czas realizacji usługi

Neutralnie

Przejrzystość procesu realizacji usługi

Neutralnie

Możliwość uzyskania informacji, doradztwo, opinie, itp.

Neutralnie

5. Dlaczego korzystają Państwo z usług naszego Laboratorium?6. Czy przewidują Państwo zwiększenie zakresu korzystania z naszych usług?

Jeśli tak, to w jakich rodzajach przyrządów pomiarowych?

7. Czy są Państwo zainteresowani innymi usługami metrologicznymi nie będącymi w ofercie naszego Laboratorium?

Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie jakich:


8. Ewentualne inne uwagi i spostrzeżenia:


Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Nasza ankieta jest anonimowa. Jeśli uznają Państwo za stosowne, prosimy podać swoje dane:

Imię i nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
E-mail: