Laboratorium Wzorcujące
„Wzorcowanie to nasza pasja”

Istniejemy już 20 lat

Zarys historii

Laboratorium Wzorcujące firmy Arkom powstało w 2003 roku i notuje systematyczny rozwój.

Szybko rozbudowywaliśmy swoje zaplecze sprzętowe. Kamieniem milowym w rozwoju naszego Laboratorium był zakup długościomierza poziomego pozwalającego na wzorcowanie na dużą skalę wielu przyrządów pomiarowych w zakresie długości. Otworzyło nam to drogę do ubiegania się o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Procedura dostosowywania Laboratorium do wymagań PCA rozpoczęła się w 2012 r., a jej uwieńczeniem było uzyskanie akredytacji na audicie certyfikacyjnym w roku 2013.
Stanowiło to ukoronowanie działalności i potwierdzenie kompetencji naszego Laboratorium.

Nowoczesne standardy

Dynamiczny rozwój

W naszym Laboratorium wdrożony jest system zarządzania jakością stosownie do wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025. Pozwala on na sprawne funkcjonowanie Laboratorium, zapewnia najwyższą jakość usług i przyczynia się do sukcesu naszej firmy. Laboratorium Arkom cechuje nieustanny rozwój poprzez poszerzanie zakresu swojej działalności i rosnącą liczbę zamówień.

Jako pierwsze polskie laboratorium uzyskaliśmy akredytację PCA na wzorcowanie sprawdzianów gwintowych, oprócz tego jej zakres obejmował także wzorcowanie płytek wzorcowych, pierścieni wzorcowych oraz czujników.

W kolejnych latach rozszerzyliśmy zakres akredytacji na wzorcowanie płyt pomiarowych oraz sprawdzianów gładkich tłoczkowych i pierścieniowych. W planach jest uzyskanie akredytacji m. in. na wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych trójpunktowych.

Nowe oblicze metrologii

Mocne strony Laboratorium

  • Wieloletnie doświadczenie poparte fachową wiedzą personelu wzorcującego
  • Krótkie terminy realizacji usługi - nawet kilkudniowe
  • Wysoki stopień automatyzacji procesu wzorcowania dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do zarządzania laboratorium
  • Wzorcowanie w jednostce długości cal (inch)
  • Posiadane przez nas przenośne urządzenie do wzorcowania płyt pomiarowych pozwala na wzorcowanie w siedzibie klienta (dowolna lokalizacja), czas realizacji: „od ręki”, w ciągu kilku dni od zgłoszenia zapotrzebowania
  • Wykonywanie wzorcowania płytek wzorcowych calowych kwadratowych wg norm ASME B89.1.9‑2002 oraz BS 3411‑1:2007
  • Dublowanie urządzeń pomiarowych na strategicznych polach działalności (długościomierz poziomy, komparator dwuczujnikowy do płytek wzorcowych, urządzenie do wzorcowania czujników) gwarantuje ciągły i nieprzerwany proces realizacji zamówień. Zapewnia to niewrażliwość na awarie urządzeń, serwis i wzorcowanie wzorców odniesienia
  • Konkurencyjne ceny
  • W niektórych dziedzinach jesteśmy pionierami - jako pierwsi w kraju uzyskaliśmy akredytację PCA na wzorcowanie sprawdzianów gwintowych stożkowych
  • Współpraca z laboratoriami zagranicznymi z Niemiec i Wielkiej Brytanii w zakresie porównań międzylaboratoryjnych i wzorcowania wzorców odniesienia

Arkom Sp. z o.o.

Jesteśmy częścią firmy Arkom

Laboratorium Wzorcujące Arkom funkcjonuje w strukturach firmy Arkom Sp. z o.o., która istnieje od roku 1990.

Arkom Sp. z o.o. zajmuje się handlem narzędziami i przyrządami pomiarowymi, ich serwisem, ostrzeniem narzędzi, projektowaniem i wytwarzaniem pianek technicznych
oraz wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.

Owocna współpraca

Nasi klienci

Współpracujemy z wieloma firmami z branży lotniczej, motoryzacyjnej i zbrojeniowej. Z naszych usług korzystają fabryki działające w Dolinie Lotniczej i w Polsce południowej, a także w innych regionach.

Zapewniamy kompleksową obsługę potrzeb przedsiębiorstw w dziedzinie wzorcowania przyrządów pomiarowych. Miarą sukcesu naszej współpracy jest nieustannie rosnąca liczba zamówień.