Laboratorium Wzorcujące
„Wzorcowanie to nasza pasja”

Zakres akredytacji PCA Laboratorium Arkom


Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC Identyfikacja metody
6. Wielkości geometryczne
6.01 Długość
płytki wzorcowe kl. 0, 1, 2 (0,5 ÷ 100) mm (0,06 + 0,0007·ln) µm
ln w m
IW/1-LW-AK/01
pierścienie wzorcowe średnica pierścienia
od 0,8 mm do 50 mm
powyżej 50 mm do 100 mm
powyżej 100 mm do 200 mm
powyżej 200 mm do 300 mm
1,3 µm
1,4 µm
1,5 µm
1,9 µm
IW/2-LW-AK/01
sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe średnica podziałowa
od 1 mm do 100 mm
powyżej 100 mm do 200 mm
3,0 µm
3,1 µm
IW/2-LW-AK/02
sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe średnica podziałowa
od 2,4 mm do 100 mm
powyżej 100 mm do 200 mm
3,1 µm
3,2 µm
IW/2-LW-AK/03
sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe średnica podziałowa
(4 ÷ 100) mm
5,0 µm IW/2-LW-AK/04
sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe średnica podziałowa
(4 ÷ 100) mm
5,0 µm IW/2-LW-AK/05
sprawdziany tłoczkowe średnica sprawdzianu
od 1 do 100 mm
powyżej 100 do 200 mm
1,0 µm
1,3 µm
IW/2-LW-AK/06
sprawdziany pierścieniowe gładkie średnica sprawdzianu
od 0,8 mm do 50 mm
powyżej 50 mm do 100 mm
powyżej 100 mm do 200 mm
1,3 µm
1,4 µm
1,5 µm
IW/2-LW-AK/07
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,001 mm (0 ÷ 5) mm 0,6 µm IW/3-LW-AK/01
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,002 mm (0 ÷ 3) mm 0,6 µm
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm (0 ÷ 10) mm 1,2 µm
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 2,1 µm
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,1 mm (0 ÷ 100) mm 8,3 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,0002 mm (0 ÷ 10) mm 0,5 µm IW/3-LW-AK/02
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0002 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 0,7 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,0005 mm (0 ÷ 10) mm 0,6 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0005 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 0,8 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,001 mm (0 ÷ 10) mm 0,6 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,001 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 1,5 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,002 mm (0 ÷ 10) mm 1,3 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,002 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 1,4 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,005 mm (0 ÷ 10) mm 1,3 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,005 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 1,4 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,01 mm (0 ÷ 10) mm 1,8 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 2,1 µm
czujniki cyfrowe oraz czujniki cyfrowe typu mikrokator o rozdzielczości 0,02 mm (0 ÷ 10) mm 5,8 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,02 mm (powyżej 10 ÷ 100) mm 5,9 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,05 mm (0 ÷ 100) mm 14,5 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,1 mm (0 ÷ 100) mm 28,9 µm
czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,2 mm (0 ÷ 100) mm 57,8 µm
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,001 mm (0 ÷ 0,6) mm 0,6 µm IW/3-LW-AK/03
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,002 mm (0 ÷ 1,2) mm 0,6 µm
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,01 mm (0 ÷ 3) mm 1,2 µm
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,02 mm (0 ÷ 2) mm 1,7 µm
czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,001 mm (0 ÷ 0,8) mm 0,6 µm IW/3-LW-AK/04
czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,01 mm (0 ÷ 0,8) mm 1,2 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,0002 mm (-0,015 ÷ 0,015) mm 0,5 µm IW/3-LW-AK/05
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,0005 mm (-0,025 ÷ 0,025) mm 0,5 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,001 mm (-0,10 ÷ 0,10) mm 0,5 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,002 mm (-0,13 ÷ 0,13) mm 0,5 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,005 mm (-0,20 ÷ 0,20) mm 0,7 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,01 mm (-1,0 ÷ 1,0) mm 1,0 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,05 mm (-1,5 ÷ 1,5) mm 4,1 µm
czujniki analogowe dźwigniowo-zębate o wartości działki elementarnej 0,1 mm (-4,0 ÷ 4,0) mm 8,2 µm
średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i trójpunktowe od 2 do 100 mm
powyżej 100 do 300 mm
2,3 µm
2,8 µm
IW/8-LW-AK/01
6.03 Geometria powierzchni
płyty pomiarowe
wzorcowane za pomocą poziomnicy różnicowej
- odchylenie od płaskości
długość dłuższego boku
250 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm
2000 mm
2500 mm
1,2 µm
1,7 µm
1,8 µm
2,4 µm
2,7 µm
3,0 µm
3,3 µm
3,8 µm
4,3 µm
4,8 µm
IW/4-LW-AK/01