Laboratorium Wzorcujące
„Wzorcowanie to nasza pasja”

Zakres działalności


Wykaz wzorcowanych przyrządów
Przyrząd pomiarowyZakres pomiarowy
W zakresie akredytacji PCA
6. Wielkości geometryczne
6.01 Długość
Płytki wzorcowe(0,5 ÷ 175) mm
Pierścienie wzorcowe(0,8 ÷ 300) mm
Sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe(1 ÷ 300) mm
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe(2,4 ÷ 300) mm
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe(4 ÷ 100) mm
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe(4 ÷ 100) mm
Sprawdziany tłoczkowe gładkie(1 ÷ 300) mm
Sprawdziany pierścieniowe gładkie(1 ÷ 300) mm
Czujniki analogowedo 100 mm
Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniemdo 3 mm
Czujniki analogowe (mikrokator)(-4,0 ÷ 4,0) mm
Czujniki cyfrowedo 100 mm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i trójpunktowedo 300 mm
6.03 Geometria powierzchni
Płyty pomiarowedo 2500 mm
Poza zakresem akredytacji PCA
6. Wielkości geometryczne
6.01 Długość
Płytki wzorcowe(100 ÷ 500) mm
Wysokościomierzedo 1000 mm
Suwmiarkido 2000 mm
Mikrometrydo 1000 mm
Mikrometry trójstykowedo 50 mm
Mikrometry do gwintówdo 75 mm
Mikrometry czujnikowedo 100 mm
Głowice mikrometrycznedo 50 mm
Wzorce nastawcze do mikrometrówdo 500 mm
Transametrydo 100 mm
Głębokościomierze suwmiarkowedo 1000 mm
Głębokościomierze mikrometrycznedo 300 mm
Głębokościomierze czujnikowedo 200 mm
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowedo 1500 mm
Średnicówki czujnikowe dwupunktowedo 300 mm
Macki pomiarowedo 500 mm
Grubościomierze czujnikowedo 100 mm
Kulki wzorcowedo 50 mm
Cirkometrydo 3 m
Przymiary wstęgowedo 50 m
Przymiary sztywne i półsztywnedo 2 m
Przymiary nastawnedo 500 mm
Podstawy czujnikowezwykłe i magnetyczne
Przyrządy do pomiaru grubości ścianek lub powłokdo 3000 μm
Wałeczki pomiarowe do pomiaru gwintów, kół zębatych i średnic otworówdo 50 mm
Wzorce zarysu gwintumetryczne i calowe
Szczelinomierze listkowe, taśmowe i klinowedo 50 mm
Spoinomierze suwmiarkowe i specjalneo skali milimetrowej i calowej
Wzorce grubości (foliowe)(0,05 ÷ 10) mm
Wzorce łuków (promieniomierze)(0,5 ÷ 50) mm
Przyrządy mikrometryczne do wzorcowania czujnikówdo 50 mm
Przybory do płytek wzorcowychkomplet mały i duży
Uchwyty do płytek wzorcowychpojedyncze
Sprawdziany szczękowe(0,5 ÷ 300) mm
Przyrządy kłowedo 600 mm
Lupy z podziałkądo 25 mm
6.02 Kąt
Kątowniki dwuramienne 90°do 1000 mm
Kątowniki walcowe 90°do 400 mm
Kątomierze uniwersalne (noniuszowe, optyczne, cyfrowe, zegarowe)(0 ÷ 360)°
Liniały sinusowe(100 x 25) mm, (100 x 100) mm
Poziomnice (budowlane analogowe i cyfrowe, liniałowe, ramowe)do 3 m
Pryzmyjednożłobkowe, dwużłobkowe, krzyżowe
6.03 Geometria powierzchni
Płyty pomiarowedo 2500 mm
Płaskie płytki interferencyjne (jednostronne, dwustronne)do 100 mm
Płaskorównoległe płytki interferencyjnedo 80 mm
Liniały powierzchniowe prostokątnedo 2 m
Liniały powierzchniowe trójkątnedo 2 m
Liniały krawędziowe (jednokrawędziowe, trójkrawędziowe)do 500 mm
Profilometry (chropowatościomierze)z parametrem Ra i Rz
Kontrolne wzorce chropowatości do profilometrówz parametrem Ra i Rz
12. Siła i moment siły
12.02 Moment siły
Klucze dynamometrycznedo 1000 Nm
Wkrętaki dynamometrycznedo 20 Nm
17. Ciśnienie i próżnia
17.01 Ciśnienie
Manometrydo 300 bar