Laboratorium Wzorcujące
„Wzorcowanie to nasza pasja”

Akredytacja PCA


16 października 2013 roku Laboratorium Wzorcujące Arkom uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP-154.

Zakres akredytacji obejmuje wzorcowanie sprawdzianów gwintowych trzpieniowych i pierścieniowych (walcowych i stożkowych), pierścieni wzorcowych, płytek wzorcowych, czujników analogowych i cyfrowych.

W 2015 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o wzorcowanie płyt pomiarowych, a w roku następnym także sprawdzianów gładkich tłoczkowych i pierścieniowych.

>> Zakres akredytacji Laboratorium Arkom

11 maja 2017 roku na audicie recertyfikacyjnym PCA Laboratorium potwierdziło swoje kompetencje techniczne w zakresie stosowania normy PN‑EN ISO/IEC 17025 i uzyskało przedłużenie akredytacji na okres kolejnych 4 lat.

Certyfikat akredytacji nr AP-154

Certyfikat akredytacji nr AP-154

Czym jest akredytacja?

Akredytacja to „atestacja przez stronę trzecią dotycząca jednostki oceniającej zgodność służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych działań w zakresie oceny zgodności” (za normą PN‑EN ISO/IEC 17000:2006).

Oznacza to formalne uznanie przez jednostkę akredytującą (PCA) kompetencji laboratorium wzorcującego do wykonywania wzorcowań i oceny zgodności.

Akredytacja przyczynia się do wiarygodności i zaufania do wyników wzorcowań, a także zapewnia ich spójność i powiązanie dla wszystkich akredytowanych laboratoriów w krajach będących sygnatariuszami porozumień wielostronnych (MLA/MRA).

Wymagania dla laboratoriów wzorcujących ujęte są w normie PN‑EN ISO/IEC 17025. Uzyskanie akredytacji zaświadcza, że laboratorium funkcjonuje w ramach wytycznych ujętych w tej normie.

Co daje akredytacja?

  • świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium są honorowane przez firmy i instytucje w krajach - sygnatariuszach porozumień MLA/MRA,
  • umocnienie wiarygodności wyników wzorcowania,
  • potwierdzenie kompetencji laboratorium i jego personelu,
  • dowód wysokiej jakości usług i działania zgodnie z najlepszą praktyką.