Laboratorium Wzorcujące
„Wzorcowanie to nasza pasja”

Usługi wzorcowania i pomiaru


Oferujemy kompleksową obsługę klienta od pierwszego kontaktu do wystawienia świadectwa wzorcowania i odesłania przyrządów. W zakresie naszych usług znajduje się wzorcowanie przyrządów pomiarowych w dziedzinie:

  • długości
  • kąta
  • geometrii powierzchni
  • momentu siły
  • ciśnienia
>> Zakres wzorcowanych przyrządów pomiarowych

Posiadamy akredytację PCA w dziedzinie długości i geometrii powierzchni:
>> Zakres akredytacji PCA Laboratorium Arkom

Zapewniamy wysoką jakość, dokładność i wiarygodność wyników wzorcowania. Nasze niepewności CMC osiągają najniższe wartości na rynku polskim. Nowoczesne wyposażenie pomiarowe obsługiwane jest przez doświadczony i kompetentny personel Laboratorium.

Laboratorium Arkom oferuje niezwłoczny, kilkudniowy termin realizacji zamówienia, co wyróżnia nas na rynku. W połączeniu z konkurencyjnymi cenami oraz wysoką jakością usług daje to doskonałą propozycję dla klienta.

Nasze wzorce odniesienia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Główny Urząd Miar oraz akredytowane laboratoria w Polsce, w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu zapewniamy spójność pomiarową z państwowymi wzorcami odniesienia w dziedzinach, w których wykonujemy wzorcowania.

W naszym Laboratorium wdrożony jest system zarządzania jakością stosownie do wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025. Pozwala on na sprawne funkcjonowanie Laboratorium, zapewnia najwyższą jakość usług i przyczynia się do sukcesu naszej jednostki. Laboratorium Arkom notuje rokroczny rozwój poszerzając zakres swojej działalności i poprzez rosnącą liczbę zamówień.

Prowadzimy także pomiary detali z wystawieniem świadectwa pomiaru. W niedalekiej przyszłości planujemy zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej, co pozwoli nam zapewnić szerokie pokrycie potrzeb rynku w dziedzinie pomiarów części maszyn.

Ocena zgodności

Na życzenie klienta przy wzorcowaniu dokonujemy oceny zgodności wyników pomiarów z określonymi przez klienta z wymaganiami dla przyrządu pomiarowego według wymagań zawartych w normie PN‑EN ISO 14253‑1:2000.

W przypadku stałej współpracy istnieje możliwość podpisania z klientem stałej umowy o współpracy oraz negocjacji cen i uzyskania rabatu.

Jedną z korzyści z umowy o współpracy jest ograniczenie formalności i spraw związanych z wymianą dokumentów.

Jak wygląda przebieg usługi wzorcowania?

Przebieg całego procesu realizacji usługi zaczyna się już w chwili nawiązania pierwszego kontaktu między klientem a Laboratorium, kończy zaś poprzez otrzymanie przez klienta świadectwa wzorcowania wraz z przyrządami oraz uregulowanie należności.

Wyróżnić można pięć zasadniczych kroków podczas realizacji usługi:

Krok pierwszy

Nawiązanie kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego.

Ustalenie warunków realizacji usługi (termin, cena, parametry wzorcowania).

Krok drugi

Dostarczenie obiektów pomiarowych przez klienta do Laboratorium Wzorcującego Arkom (wysyłka bądź osobiście).

Inwentaryzacja i rejestracja przyrządów przed wzorcowaniem. Na życzenie klienta nadanie numerów identyfikacyjnych.

Wystawienie zlecenia wewnętrznego
oraz potwierdzenia zamówienia
w przypadku wzorcowania
w zakresie akredytacji PCA.

Krok trzeci

Czyszczenie przyrządów, wykonanie drobnych napraw i regulacji.

Przeniesienie obiektów do pomieszczenia klimatyzowanego w celu wyrównania temperatury.

Krok czwarty

Wzorcowanie i wystawienie
świadectwa wzorcowania.

Możliwość wykonania oceny zgodności obiektu pomiarowego.

Krok piąty

Konserwacja przyrządów pomiarowych.

Podsumowanie zlecenia,
przygotowanie przyrządów do wysyłki
wystawienie faktury.